Kontakt

eMail an: Terminwunsch@schweinsruecken.de

eMail an Vorstand@schweinsruecken.de

Telefonnummer Vorstand W. Mallok: Tel. 01752093369

Tel. Nr eMail : Vetreter JS Seesen: Achim Engel, 015234537894
Tel. Nr eMail: Vertreter JS Ganderheim aA, s.o.W.Mallok
Tel. Nr eMail: Vertreter JS Salzgitter: W.Fabig 0171 477 8 377

eMail an Webmaster@schweinsruecken.de